Instytut ProRP

Szkolenia, opracowania, analizy i inne usługi dla samorządów

Misja

Instytut ProRP stawia sobie za cel pracę na rzecz podnoszenia jakości polskiej samorządności lokalnej, służąc wiedzą i doświadczeniem.
Siłą polskiego samorządu jest kompetentny i rzetelny pracownik samorządowy - świadomy swojej zawodowej wartości,
swego doświadczenia, jednocześnie 

wychodzący na przeciw wyzwaniom zmieniającego się społeczeństwa.

Ciągle doskonalący swoją wiedzę

i umiejętności. Między innymi z pomocą Instytutu ProRP.

Sposób działania

Wiodącym sposobem realizacji misji Instytutu ProRPszkolenia i warsztaty z zagadnień dotyczących sfery społecznych zadań publicznych samorządu terytorialnego. Szkolenia adresowane są przede wszystkim do urzędów administracji publicznej oraz podmiotów prowadzonych i zarządzanych przez samorządy. Szkolenia prowadzone są dla delegowanych pracowników najczęściej w mieście wojewódzkim lub są dedykowane dla konkretnej instytucji w jej siedzibie.
Inną formą działania są opracowania, analizy, strategie branżowe etc. na rzecz Zleceniodawcy. Instytut nie wyklucza innych form współpracy.

Dane kontaktowe

ProRP Piotr Romanicz

NIP 858 152 00 75
REGON 364333886

ul. Tadeusza Kościuszki 2/5A
74-100 Gryfino

tel. 601 490 701
e-mail: instytut@prorp.edu.pl

nr konta:
Bank Pocztowy
22 1320 1537 2970 3496 2000 0001
Copyright Nazwa.pl